معنی و ترجمه کلمه firing lever به فارسی firing lever یعنی چه

firing lever


اهرم چکاننده ،چکش ضارب
علوم نظامى : چخماق دستگيره اتش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها