معنی و ترجمه کلمه gas plasma display به فارسی gas plasma display یعنی چه

gas plasma display


صفحه نمايش پلاسماى گازى
کامپيوتر : صفحه نمايش مسطح که براساس اصولى همانند اصول تابلوهاى نئون کار مى کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها