معنی و ترجمه کلمه برانکار به انگلیسی برانکار یعنی چه

برانکار

stretcher

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها