معنی و ترجمه کلمه preferred shares به فارسی preferred shares یعنی چه

preferred shares


سهام ممتاز،سهام مقدم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها