معنی و ترجمه کلمه بزرگداشت به انگلیسی بزرگداشت یعنی چه

بزرگداشت

respect

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها