معنی و ترجمه کلمه بسط و توسعه یافتن به انگلیسی بسط و توسعه یافتن یعنی چه

بسط و توسعه یافتن

proliferate
spread

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها