معنی و ترجمه کلمه circumgyrate به فارسی circumgyrate یعنی چه

circumgyrate


چرخ خوردن ،گرديدن ،دورزدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها