معنی و ترجمه کلمه با بسط معنى به انگلیسی با بسط معنى یعنی چه

با بسط معنى

broadly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها