معنی و ترجمه کلمه roger به فارسی roger یعنی چه

roger


شنيدم به گوشم ،مفهوم شد
علوم مهندسى : پيام را گرفتم
علوم نظامى : پيام را گرفتم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها