معنی و ترجمه کلمه abut به فارسی abut یعنی چه

abut


نزديک بودن ،مماس بودن ،مجاور بودن ،متصل بودن يا شدن ،خوردن
علوم مهندسى : به يکديگر ضربه زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها