معنی و ترجمه کلمه abutments به فارسی abutments یعنی چه

abutments


تکيه گاههاى انتهائى
عمران : ديوارهاى پشتيبان ديواره هاى انتهائى دوطرف پل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها