معنی و ترجمه کلمه acataletic به فارسی acataletic یعنی چه

acataletic


نامفهوم ،غيرقابل فهم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها