معنی و ترجمه کلمه acupuncture به فارسی acupuncture یعنی چه

acupuncture


طب سوزنى ،روش چينى بى حس سازى بوسيله ء فروکردن سوزن در بدن
روانشناسى : طب سوزنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها