معنی و ترجمه کلمه انضباطى به انگلیسی انضباطى یعنی چه

انضباطى

disciplinal
disciplinarian
disciplinary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها