طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه انضباطى به انگلیسی انضباطى یعنی چه

انضباطى

disciplinal
disciplinarian
disciplinary

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها