معنی و ترجمه کلمه input of current به فارسی input of current یعنی چه

input of current


ورود جريان
علوم مهندسى : تغذيه و هدايت جريان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها