معنی و ترجمه کلمه ilial به فارسی ilial یعنی چه

ilial


)iliac(وابسته به استخوان لگن خاصره ،سرينى ،حرقفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها