معنی و ترجمه کلمه شکم دریدن به انگلیسی شکم دریدن یعنی چه

شکم دریدن

disembowel
eviscerate
exenterate


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها