معنی و ترجمه کلمه شکم دریدن به انگلیسی شکم دریدن یعنی چه

شکم دریدن

disembowel
eviscerate
exenterate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها