معنی و ترجمه کلمه idless به فارسی idless یعنی چه

idless


بيکارى ،تنبلى ،بيهودگى ،بطالت ،بيکار ايستادگى( کشتى)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها