طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابلیت اعتماد به انگلیسی قابلیت اعتماد یعنی چه

قابلیت اعتماد

dependability
reliability
trustiness

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها