معنی و ترجمه کلمه a thought occurred to me به فارسی a thought occurred to me یعنی چه

a thought occurred to me


انديشه اى بخاطرم خطور کرد،چيزى بنظرم رسيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها