معنی و ترجمه کلمه knotted به فارسی knotted یعنی چه

knotted


گره دار،برامده ،غلنبه ،سفت ،دشوار،جمع شده ،ازدحام کرده ،کلاله دار،منگوله دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها