معنی و ترجمه کلمه با ضربه زدن به انگلیسی با ضربه زدن یعنی چه

با ضربه زدن

quash

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها