معنی و ترجمه کلمه غیر مرکب به انگلیسی غیر مرکب یعنی چه

غیر مرکب

simplex

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها