معنی و ترجمه کلمه initiative به فارسی initiative یعنی چه

initiative


ابتکار عمليات ،قدرت انجام عمل ابتکار عمل ،ذوق ،پيشقدمى ،ابتکار،قريحه ،اغازى
روانشناسى : ابتکار
ورزش : ابتکار عمل
علوم نظامى : شوق و حرارت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها