معنی و ترجمه کلمه گنجشک روزى به انگلیسی گنجشک روزى یعنی چه

گنجشک روزى

hand to mouth

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها