معنی و ترجمه کلمه debris به فارسی debris یعنی چه

debris


خاک و شن ،قلوه سنگ ،خرده ،باقى مانده ،اثار مخروبه ،اشغال روى هم ريخته ،اوار
معمارى : واريزه
زيست شناسى : مانده طبيعى
علوم نظامى : خار و خاشاک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها