معنی و ترجمه کلمه sleuth hound به فارسی sleuth hound یعنی چه

sleuth hound


يکجور سگ شکارى که شامه بسيارتيزى دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها