معنی و ترجمه کلمه variable speed generator به فارسی variable speed generator یعنی چه

variable speed generator


الکترونيک : مولد با دور متغير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها