طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه variable speed generator به فارسی variable speed generator یعنی چه

variable speed generator


الکترونيک : مولد با دور متغير

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها