معنی و ترجمه کلمه اشتقاق اسم قبیله یا شخص یا عشیره از یک کلمه به انگلیسی اشتقاق اسم قبیله یا شخص یا عشیره از یک کلمه یعنی چه

اشتقاق اسم قبیله یا شخص یا عشیره از یک کلمه

eponymy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها