معنی و ترجمه کلمه عظم عجز به انگلیسی عظم عجز یعنی چه

عظم عجز

sacrum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها