معنی و ترجمه کلمه beforehand به فارسی beforehand یعنی چه

beforehand


پيشاپيش ،پيش ،جلو،قبلا،اماده ،راحت ،مقدم بر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها