معنی و ترجمه کلمه انتقاد به انگلیسی انتقاد یعنی چه

انتقاد

animadversion
censure
criticism
fustigation
gaff
raillery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها