معنی و ترجمه کلمه انتقاد آمیز به انگلیسی انتقاد آمیز یعنی چه

انتقاد آمیز

censurable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها