معنی و ترجمه کلمه فرمان درجه افتخارى به انگلیسی فرمان درجه افتخارى یعنی چه

فرمان درجه افتخارى

brevet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها