معنی و ترجمه کلمه a powerful به فارسی a powerful یعنی چه

a powerful


قادرمطلق ،توانا،همه چيزتوان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها