معنی و ترجمه کلمه به مانعى برخورد کردن به انگلیسی به مانعى برخورد کردن یعنی چه

به مانعى برخورد کردن

snag

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها