معنی و ترجمه کلمه عام به انگلیسی عام یعنی چه

عام

ecumenical
general
generic
nonrestrictive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها