معنی و ترجمه کلمه hint به فارسی hint یعنی چه

hint


ايما،تذکر،چيز خيلى جزئى ،اشاره کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها