معنی و ترجمه کلمه hinting به فارسی hinting یعنی چه

hinting


در فن چاپ ديجيتال يا رقمى
کامپيوتر : کاهش وزن يا ميزان طرح حرف بطوريکه فونت هاى کوچک از نظر اندازه بدون از دست دادن جزئيات خود روى چاپگرهاىdpi ¹¹ 3قابل چاپ باشند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها