معنی و ترجمه کلمه عامل به انگلیسی عامل یعنی چه

عامل

acting
agent
assignee
doer
element
factor
mouthpiece
operant
operating
operative
potential
procurator
propellant
propellent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها