معنی و ترجمه کلمه عامل خارجى به انگلیسی عامل خارجى یعنی چه

عامل خارجى

extrinsic factor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها