معنی و ترجمه کلمه عامل بند آورنده جریان خون به انگلیسی عامل بند آورنده جریان خون یعنی چه

عامل بند آورنده جریان خون

hemostat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها