معنی و ترجمه کلمه یکه به انگلیسی یکه یعنی چه

یکه

jolt
lone
monad
unit
univalent


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها