معنی و ترجمه کلمه rate determining step به فارسی rate determining step یعنی چه

rate determining step


شيمى : مرحله تعيين کننده سرعت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها