معنی و ترجمه کلمه ethereal به فارسی ethereal یعنی چه

ethereal


اترى( در رده بندى بوها)،اترى ،رقيق ،نازک ،لطف ،اسمانى ،روحانى ،اثيرى ،سماوى ،علوى
روانشناسى : اترى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها