معنی و ترجمه کلمه فاش شدن به انگلیسی فاش شدن یعنی چه

فاش شدن

leak
out
transpire

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها