معنی و ترجمه کلمه primary mental abilities به فارسی primary mental abilities یعنی چه

primary mental abilities


روانشناسى : تواناييهاى عقلى نخستين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها