معنی و ترجمه کلمه burning point به فارسی burning point یعنی چه

burning point


علوم مهندسى : نقطه اشتعال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها