معنی و ترجمه کلمه فدایى به انگلیسی فدایى یعنی چه

فدایى

devoted
devotee
immolate
martyr
zealous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها