معنی و ترجمه کلمه فریبندگى به انگلیسی فریبندگى یعنی چه

فریبندگى

charm
glamor
glamour
grace
witchery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها